2016-04-20

Garanti

gar500Vi har valt Panasonic, Sanyo och Sony som huvudleverantörer då de har högsta säkerhet och längst livslängd enligt våran erfarenhet. Deras celler kan hålla laddning i över 10 år och även om de används ofta kan de klara upp till 500 cykler med 80-90% kapacitet, 1000 cykler med minst 50% kapacitet eller 1500 cykler med minst 25% kvar. Även om ditt batteri används dagligen så bör det ha ca 80% av kapaciteten kvar efter 2 år och ca 50% av kapaciteten kvar efter 5 år och de flesta celler klarar laddning/urladdning upp till 10 år.

300 dagars garanti (2016)
400 dagars garanti (2017)
500 dagars garanti (2018)
600 dagars garanti (2019)

På våra batterireparationer ger vi under 2019 hela 500 dagars garanti. Att vi valt just 600 dagar är för att vi tänkt utöka garantin med 100 dagar årligen. Under 2018 hade vi 500 dagars garanti och reparationer vi gör under 2020 kommer ha 700 dagars garanti. Vi får mer och mer erfarenhet med åren och tycker det är självklart att ett företag förlänger garantin i den takt de växer och blir mer erfarna men det är vi tyvärr rätt ensamma om, inte bara i sverige utan även resten av världen. Vi har heller inte en “stenhård” garanti gräns utan får du problem med ditt batteri efter garanti så hjälper vi dig i de flesta fall kostnadsfritt. För produkter du köper vi webbhoppen gäller dock 1 års garanti.

Hjälp med garanti ärenden
Vi kan också hjälpa sig som köpt en elcykel, elscooter, elcykel kit eller batteri som inte funkar inom ramen av garanti.

OBS! Har du köpt någon från en konsument-site i asien är det viktigt att öppnar ett klagomål mot dem så snart som möjligt då du bara har ca 7 dagar på att inspektera varan innan garantin löper ut! Du har sedan ca 5 dagar på dig att presentera bevis så kontakta oss omgående!

Har du köpt något eldrivet inom europa behöver du först kontakta säljarens kundtjänst. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du fråga om vi kan tillåtas undersöka produkten och bryta plomberingen. Vi testar först och främst batterier men kan även undersöka andra delar av elsystemet.

Våran kostnad för felsökning i garantiärende är 500 kr (vid elcykelbatterier). Om det visar sig att produktens defekter beror på säljaren så brukar säljaren stå för denna avgift. Beror defekten på kunden (felmontering, trasig säkring etc) så får kunden vanligtvis stå för detta.

Kontakt oss för mer information om felsökning och garantiärenden. Kontakt dock ALLTID säljaren först och vidarebefordra produktlänk och korrespondens med säljaren!