Varför ska du uppgradera kapaciteten på ditt batteri?

Något våra kunder uppskattar är möjligheten att uppgradera batteriets kapacitet, det är nästan alltid möjligt och många batterier kan man uppgradera kapaciteten till det dubbla mot vad det var tidigare.

Notera också att alla batterier tappar kapacitet, dels tappar det ca 0,05% vid varje laddning (cycle) men också ca 5% årligen oavsett hur mycket det används. Vi rekommenderar därför att använda elcykeln så mycket som möjligt men också att uppgradera så mycket så att du enbart behöver ladda det en gång i veckan. Då kan du få användning av batteriet i upp till 10 år.

Ett batteri till en elcykel är bara användbart så länge det klarar den minsta efterfrågade sträckan. Elcyklar används oftast för pendling och då har man ett minsta avstånd batteriet måste hålla innan batteriet behöver laddas eller bytas ut. Till exempel kan man ha 20 km tur och retur. Ett 300Wh batteri klarar ca 30 km som nytt och efter ca 3 år klarar det knappt 20 km och även om det har 65% av sin kapacitet kvar så har man inte användning för det längre. Så ser det ut med de flesta batterier som kommer in till oss därför erbjuder och rekommenderar vi alltid kunden att uppgradera kapaciteten. Som minst bygger vi batterier med 11.5Ah (400Wh) mot 8-10ah (300-350Wh) som de flesta är utrustade med. Många går att uppgradera till hela 20ah (720Wh) och då kan du cykla minst 20 km med ditt batteri i uppskattningsvis 9 år. Du måste inte uppgradera till max utan det beror på hur långt du vill kunna komma och hur länge du tror elcykeln är användbar.

Exempel:

Lisa väljer ett batteri med 300Wh och det fungerar bra första året. Andra året märker hon att hon måste sänka assistansnivån efter halva resan för att komma hela vägen fram med batteridrift. Under tredje året måste hon ta ut batteriet och ladda det under dagen för att senare ta sig hem. Fjärde året måste hon köpa nytt batteri.

Maggie väljer ett batteri på 600Wh och behöver då bara ladda batteriet 1-2 gånger i veckan. Efter ungefär år fem så behöver hon börja ladda oftare och år 6 så är hon nere på 300Wh och batteriet har då ytterligare ca 3-4 år kvar. Lisa har under den tiden fått byta batteri 3 gånger och ändå fått kämpa med låg assistans och ladda under dagen.

En riktlinje är att du brukar komma minst 30 km på 300Wh, 60 km på 600Wh etc om du väger runt 100 kg med packning och kör på högsta assistans.