2016-04-20

Beställ

Så här gör du för att få hjälp med ditt batteri

1. Du hör av dig till oss via e-post med information om vad det är för batteri (gärna foto samt närbilder på etiketter och sifferkoder), vart och när det är inköpt, ungefär hur många mil du kört och vad som är fel, t.ex:

  • Plötsligt försämrad kapacitet över några veckor (troligen en låg cell).
  • Försämrad kapacitet över flera år (troligen är celler slitna).
  • Batteriet slår av i uppförsbackarna (troligen är celler slitna).
  • Batteriet går på och lyser fullt men elcykeln startar inte (behöver felsökning).
  • Batteriet fungerar inte alls och batteriindikatorn lyser inte alls (glappkontakt eller trasig säkring, sånt kan vi också fixa).

2. Efter att vi har haft e-postkontakt och vet mer om vad som är fel kan vi bestämma en tid när ni kan komma över med batteriet eller om det behöver skickas. Vi kan också reservera det antal battericeller som behövs.

3. När vi undersökt batteriet och konstaterat vad som behöver åtgärdas kommer vi med ett kostnadsförslag. Du får också en utförlig analys av batteriet, cellernas kemi, antal, ålder, placering och kapacitet.

4. Om du godkänner detta påbörjar vi arbetet och försöker vara klara inom en vecka. Ångrar du dig eller istället väljer att köpa ett nytt batteri så behöver du inte betala någonting. Du får då komma och hämta batteriet igen eller så skickas det tillbaka till dig (du bokar och betalar frakten).