2016-04-20

Garanti

GARANTIVi använder endast 18650 celler av bästa kvalité från japanska Panasonic och du får under 2017 hela 400 dagars garanti på både cellerna och reparation/bygge. Att vi valt just 400 dagar är för att vi tänkt utvidga garantin med 100 dagar årligen. Batteri-reparationer vi gör under 2018 kommer omfatta 500 dagar och så vidare.

Vi har valt panasonic som huvud-leverantör då de har högsta säkerhet och längst livslängd enligt våran erfarenhet. Panasonic celler kan hålla laddning i över 10 år och även om de används ofta kan de klara upp till 500 cykler med 80-90% kapacitet, 1000 cykler med minst 50% kapacitet eller 1500 cykler med minst 30% kvar. Även om ditt batteri används dagligen så bör det ha ca 80% av kapaciteten kvar efter 2.5 år och ca 50% av kapaciteten kvar efter 5 år och de flesta celler klarar laddning/urladdning upp till 10 år.

Hjälp med garanti ärenden
Vi kan också hjälpa sig som köpt en elcykel, elscooter, elcykel kit eller batteri som inte funkar inom ramen av garanti.

OBS! Har du köpt någon från en konsumentsite i asien som inte fungerar är det viktigt att öppnar ett klagomål mot dem så snart som möjligt då du bara har ca 7 dagar på att inspektera varan innan granatin löper ut! Du har sedan ca 5 dagar på dig att presentera bevis så kontakta oss omgående!

Har du köpt något eldrivet inom europa behöver du först kontakta säljarens kundtjänst. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du fråga om vi kan tillåtas undersöka produkten och bryta plomberingen. Vi testar först och främst batterier men kan även undersöka andra delar av elsystemet.

Våran kostanad för felsökning i garantiärende kostar 500 kr (vid elcykelbatterier). Om det visar sig att produktens defekter beror på säljaren så brukar säljaren stå för denna avgift. Beror defekten på kunden (felmontering, trasig säkring etc) så får kunden vanligtvis stå för detta.

Kontakt oss för mer information om felsökning och garantiärenden. Kontakt dock ALLTID säljaren först och vidarebefodra produktlänk och korrospondens med säljaren!